Midsommarblomster / Cranesbill

Vacker är den, den lila midsommar blomster. Den trivs bra på öppen skogsmark och ängar. Den förekommer allmänt i hela Sverige.

Beautiful it is, the purple cranesbill. It thrives in open woodland and meadows. It generally occurs in Sweden.

Annons

Skogsstjärna / Trientalis europea

En vit vacker blomma som du kan se i skogen på våren. Trivs i skogar och på hedar och förekommer allmänt i hela Sverige.

A white beautiful flower you can see in the woods in the spring. Thrives in forests and on the moors and occurs widely throughout Sweden.

 

 

 

Rapsfjäril / Rapeseed Butterfly

Det finns några vitvingar som påminner om varandra, men detta är en rapsfjäril.

There are some white wings that resemble one another, but this is a green-veined white.

IMG_2682 (2)