Ladusvla / Swallow

Det är sällan jag får fota svalorna här hemma, de flyger oftast omkring och jagar små insekter i luften. Svalan är ca 20 cm inklusive stjärten. Stjärten är djupt kluven och svalan har en mörk strupe. Den förekommer ofta i anslutning till kulturmarker såsom bondgårdar, bryggor, broar men mer sällan i stadsbebyggelse. Den kan ofta ses och höras kvittrande från båtlinor, bryggor och telefontrådar. Boet byggs av lera och fodras med fjädrar. Svalan lägger ca 5 ägg som är vita med rödbruna fläckar. Den kan föda upp två årliga kullar.

It’s rare I get to shoot the swallows here at home, they usually fly around and hunt small insects in the air. The swallow is about 20 cm including the tail. The tail is deeply forked and the swallow has a dark throat. It often occurs in connection to the cultural landscape, such as farms, piers, bridges, but more rarely in urban areas. It can often be seen and heard chirping from boat rope, bridges and telephone wires. The nest is built of mud and lined with feathers. Swallow lay about 5 eggs that are white with reddish-brown stains. It can breed two litters yearly.

Annons

Blomblad / Petal

Här ser ni blomblad från äppelträdet som har fastnat på kanten till poolen.

Here you see the petals of apple trees on the edge of the pool.

Linnéa

Denna lilla rosa blomma som så vackert växer i barrskog samt fjällbjörkskog, har samma namn som min dotter. Linnéa förekommer i hela Sverige, men är ovanligare i slättområdena. Blomningstiden är juni och juli. De blombärande skotten kan bli upp till 15 cm höga. Bilden här visar blomman i knoppstadiet.

This small pink flower that so beautifully grows in coniferous and birch forest, has the same name as my daughter. Linnea occur throughout Sweden, but is less common in lowland areas. Flowering time is June and July. The flower-bearing shoots can grow up to 15 cm high. The picture shows the flower in bud stage.