Lövträdkrypare / Rhagium mordax

Denna insekt kom på besök när plommonträden stod i full blom för några veckor sedan. Lövträdkryparens larver lever främst under lövträdsbark, men förekommer också på barrträd. Den utvecklas i döda stammar samt stubbar och åstadkommer endast liten skada. Från larv till kläckt skalbagge så påträffas den på blommor där det finns pollen och nektar.

This insect came to visit when the plum trees were in full bloom a few weeks ago. Hardwood Curling’s larvae live mainly in hardwood bark, but also occur on conifers. It develops in dead trunks and stumps and causes only small damage. From caterpillar to hatched beetle that is found on the flowers where there is pollen and nectar.