Björktrast / Fieldfare

Kom och ät ungdomar, maten är serverad. Denna björktrast flög runt och kvittrade …. på sina ungdomar. Den ville inte bli fotad så därför blev det snabbt fotat och med oskärpa. 

Come and eat young people, the food is served. This Fieldfare flew around and chirped …. in their youth. It did not want to be photographed so therefore it was quickly photographed and blur.

Paprika / Pepper

I februari sådde jag frön till paprika, därefter en lång väntan men nu kommer frukten.

In February, I sowed the seeds of pepper, then a long wait but now the fruit.

Rönn träd / Rowan tree

Rönn trädets blad är så vackra i siluett. Här syns de en sommar kväll i det sista solskenet.

Rowan tree leaves are so beautiful in silhouette. Here is the one summer evening in the last sunshine.