Sidensvans / Waxwing

Sidensvans / Waxwing

Lyckliga mig. Ena dagen fick jag fota Spillkråkan för första gången och i går kom det en flock Sidensvansar som ställde upp på att bli fotograferade.
18 cm, lätt att känna igen med sin tofs på huvudet och sin brungråa dräkt. Gul teckning på vingarna och gul stjärtspets. En typisk Norrländsk fågel som helst häckar i norra Norrlands skogsland. Under häckningstiden lever den till stor del av insekter, framför allt myggor och bäcksländor. Under resten av året är den en utpräglad bär och fruktätare, speciellt då koncentrerad på rönnbär. I gamla skrifter kallas sidensvansen för en ”omättlig” fågel och ” han äter dagligen lika mycket som han själv väger.

Lucky me. One day I shoot Black Woodpecker for the first time and yesterday came a flock of Waxwings who lined up to be photographed.
18 cm, easily recognizable by its crest on its head and its brown gray suit. Yellow markings on the wings and yellow tail. A typical bird northern Sweden any breed in north country forest land. During the breeding season it lives largely by insects, especially mosquitoes and stoneflies. During the rest of the year is a marked berries and frugivores, especially when concentrated in the berries. In ancient writings called silk tail of an ”insatiable” bird and ”he eats every day as much as he himself weighs.

 

 

Annons