Snötyngd Vädd / Snow on Pincushion Flower

Praktvädd som överraskades av snön.

Pincushion Flower who was surprised by the snow.

 

 

Annons

Trollslända / Dragonfly

Trollslända / Dragonfly

Mitt måtto är att jag kan inte och vill inte fuska när det gäller att fotografera…men precis nu så har jag gjort det…fuskat. En tidig morgon i Oktober när jag kollade in tomten en tidig morgon,  så träffade jag på en trollslända….så stilla och så vacker. Men tyvärr så var den död….men jag placerade ut den på fin mark och fotade.
Trollsländor är enligt mig svåra att fotografera, de vill inte sitta stilla utan flyger gärna omkring. Jag fotade trollsländan i olika miljöer, men dessa vill jag visa för dig. Jag tycker att den är vacker även om den är död tyvärr.

My sense is that I can not and do not want to cheat when it comes to photograph … but right now I’ve done it … cheated. Early one morning in October when I checked out the garden early one morning, I met a dragonfly …. so quiet and so beautiful. But unfortunately that was the death …. but I placed it on the fine soil and took photos.
Dragonflies are according to me difficult to photograph, they do not want to sit still, but happy to fly around. I photographed the dragonfly in different environments, but these, I want to show you. I think it is beautiful even if it is dead, unfortunately.