1 X 2

1 X 2

l X 2. Så här ser det när man spelar/tippar på fotboll, vilket lag ska vinna. Jag ville skoja till det lite och tog hjälp av symboler ute i skogen. Jag anser att allt går att fotografera…humor, skönhet, allvar och galenskaper. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

1 X 2. Here’s how to play football tips, which team will win. I wanted to joke a little bit and helped with symbols in the woods. I think everything is possible to photograph … humor, beauty, seriousness and madness. Please click on the pictures to make them bigger.

Annons