Älg skelett / Moose skeleton

Älg skelett / Moose skeleton

Mitt ute i skogen hittade jag skelett från älg. Har den dött av sig själv, är det rovdjur eller är det en tjuvjägare? Det är jag som har placerat huvudet på en gran, för att du ska se det bättre. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Out in the woods I found skeletons from moose. Has it died of itself, is it a predator or is it a bull hunter? It’s I who put the head on a spruce, so you’ll see it better. Click on the pictures to make them bigger.

Annons