Jävlas inte med mig / Do not mess with me

Jävlas inte med mig / Do not mess with me

IMG_6962 (2)

En bild kan säga allt.

An image can say everything.

Bäcken i skogen / The brook in the woods

Bäcken i skogen / The brook in the woods

Se så vackert bäcken flyter fram mitt i skogen. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Look so beautiful, the brook flows in the middle of the woods. Please click on the pictures to make them bigger.