Nu är det höst / Now it’s autumn

Nu är det höst / Now it’s autumn

Nu är det höst och många vackra färger är det i naturen. Kylan har kommit för att stanna och den är vacker på sitt egna vis. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Now it is autumn and many beautiful colors are in nature. The cold has come to stay and it is beautiful on its own way. Please click on the pictures to make them bigger.

Annons

Våren vid bäcken / Spring time at the creek

Våren vid bäcken / Spring time at the creek

Jag och hunden gick till bäcken, nu är det vår. Vacker Tibast med rosa blommor är ett säkert vårtecken, vatten som porlar i bäcken, lav, torkat gräs och färska tallskott. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Me and the dog went to the creek, now it’s spring time. Beautiful Mezereon with pink flowers is a sure sign of spring,  water that bubbles in the stream, lichen, dried grass and fresh pine shoots. Click on the pictures to make them bigger.

Vårvinter / Early spring

Vårvinter / Early spring

Fortfarande är det en hel del snö ute i skogen. Solen skiner, vinden yr, våren kämpar för att få ett fäste. Det är vackert att se det som töar fram ur snön. Gräs, kottar och den ständigt vackra bäcken. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Still it is a lot of snow in the woods. The sun is shining, the wind blows, spring is struggling to get a foothold. It is beautiful to see the thawing out of the snow. Grass, pine cones and the ever beautiful creek. Click on the pictures to make them bigger.

Savann / Savannah

När jag fotade dessa bilder så fick jag en känsla av att befinna mig ute på en savann. Solens strålar värmer  ryggen, vinden leker med mitt hår, det gula styva gräset som knappt rör sig i vinden och slingrar sig runt stammen på den bruna busken. Den bruna busken som ännu inte har fått sina gröna vår löv. Nu fattas det bara en elefant så är bilden komplett 🙂

When I photographed these images so I got a feeling of being myself in a savannah. The sun warms your back, the wind playing with my hair, the yellow stiff grass that barely moves in the wind and meander around the trunk of the brown bush. The brown bush who have not yet received their green spring leaves. Now it only an elephant, the picture is complete 🙂

Vårgräs / Springgrass

Ett helt vanligt härligt återkommande ljusgrönt vår gräs. Första gräset på våren har en mjuk och välkomnande känsla, precis som detta fotade gräs.

An ordinary delightfully recurring bright green spring grass. The first grass of spring has a soft and welcoming feel, just like this-footed grass.