Frö fluff / Seed fluff

Frö fluff / Seed fluff

Mjölkört eller rallarros har blommat över. Här kommer frö, dun och fluff.

Fireweed has blossomed over. Here comes the seed of down and fluff.

 

 

Hoppspindel / Jumping Spider

Hoppspindel / Jumping Spider

Jag är mycket imponerad av denna spindel. Den hoppar snabbt och långt.

I am very impressed by this spider. The jump fast and far.

 

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker

Äntligen har jag fått fota tretåig hackspett. Även om bilderna inte blev de bästa, så fastnade den på bilderna. Den är 23 cm stor och tecknad i svart och vitt. Hanen har gul hjässa och honan svart. Den har vit rygg ända upp i nacken och nästan helsvarta vingar. Den häckar sparsamt i främst äldre granskogar ( även fjällbjörksskog)  från Bergslagen norra Uppland och norrut. Den häckar också sällsynt och lokalt i övriga Svealand samt nordligaste Götaland. Källa: Svenska fågelboken av Lars Imby.

Finally I got to shoot three-toed woodpecker. Even if the pictures were not the best, then stuck it in the pictures. It is 23 cm high and cartoon in black and white. The male has a yellow head and black female. It has white back up by the neck and almost all-black wings. It breeds sparingly, primarily in older spruce (although birch forest) from Bergslagen northern Uppland and north. The nest also rare and locally in other Svealand and northern Götaland. Source: Swedish bird book by Lars Imby.

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker