Mönster / Pattern

I naturen förekommer det mönster i alla möjliga former.
In nature, there are patterns in all possible forms.

Mönster / Pattern

 

 

En hyllning till moder jord / A tribute to Mother Earth

Mönster är vi alla på jorden
Röster är vi alla i universum
Dina spår, mina spår
Din röst, min röst
Alla lämnar vi avtryck
Din önskan
Min önskan
Alla har vi ett mål
Hur kommer vi i mål
Fred på jorden
Fred i universum
Moder jord kämpar
Universum hjälper
Upp till oss nu
Jag älskar livet
Jag älskar moder jord
Jag älskar universum
Alla är vi mönster på moder jord
Stjärnor faller i skyn
Låt det inte bli de sista stjärnorna
Jag älskar stjärnorna
Jag älskar månen
Jag älskar livet
Livet är en gåva
Moder jord är en gåva
Universum är en gåva
Jag älskar livet
Jag ber dig
Älska livet
Älska moder jord
Älska universum
Tillsamammans är vi enade i kärlek
Universums kärlek
Jag älskar kärleken
En dikt av annicaaktiv
IMG_9028 (3)

Patterns are we all on Earth
Votes are we all in the universe
Your track my tracks
Your voice, my voice
All we leave imprint

your wish
My wish
We all have one goal
How will we in Case

Peace on earth
Peace in the universe
Mother Earth is fighting
The universe helps
Up to us now

I love life
I love mother earth
I love the universe
We are all patterns on mother earth

Stars falling in the sky
Let it not be the last the stars
I love the stars
I love the moon
I love life

Life is a gift
Mother earth is a gift
The universe is a gift
I love life

I beg you
Love life
Love Mother Earth
love the universe
Together we are united in love
Universum love
I love the love

A poem by annicaaktiv

 
Annons

Björnide / Bear’s Den

Jag var på väg till fiskebåten genom snår och skog…plötsligt så fanns detta övergivna björn bo mitt på stigen. Undrar om björnen vill använda detta bo en vinter till, eller är det endast ett engångsboende.

I was on the way to the fishing boat through the thickets and woods … suddenly there was this abandoned bear stay on the path. Wondering if the bear wants to use this stay another winter, or is it only a one-time accommodation.

Hackspett och kottar / Woodpecker and pine cones

Större hackspett som befinner sig i ett hav av kottar, vilken ska jag ta.

Woodpecker who are in a sea of cones, which one should I take.