Trollslända i Juli / Dragonfly in July

Trollslända i Juli / Dragonfly in July

Vackra möten med trollsländor på en skogspromenad i Juli. Dom vill inte sitta stilla och låta sig fotograferas. Efter en lång stund så får jag chansen att fotografera två olika individer. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Beautiful meetings with dragonflies on a forest walk in July. They do not want to sit still and let themselves be photographed. After a long while, I get the chance to photograph two different individuals. Please click on the pictures to make them bigger.

Skogen i September / The forest in September

Skogen i September / The forest in September

Följ med mig och hunden på en september promenad i skogen. Det har varit en varm höst och många dagar har det varit varmare väder än det var i sommar. På vår resa genom skogen möter vi både orm, trollsländor, olika sorters insekter, fåglar,  björnen som har lämnat spår efter sig…en trasig stubbe i hopp om att få äta några myror och larver. En bonde har lämnat ruttna höbalar efter sig ute i skogen, fulla med snören…vilket jag inte gillar med tanke på att de vilda djuren längre fram kan komma att trassla in sig i snörena. Delar av ett skelett, bäcken som flyter fram mellan träden och all den vackra naturen. Efter den här promenaden är både jag och hunden nöjda. Jag hoppas att du också hade en trevlig stund. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Come with me and the dog on a September walk in the woods. It has been a warm autumn and many days there have been warmer weather than it was this summer. On our journey through the woods we meet both snake, dragonflies, different kinds of insects, birds, the bear who left tracks behind … a broken stump hoping to eat some ants and larvae. A farmer has left rotten hay bales after him out in the woods, full of laces … which I do not like considering the wildlife may come stuck in the laces. Parts of a skeleton, the brook flowing between the trees and all the beautiful scenery. After this walk, both me and the dog are satisfied. I hope you also enjoy the time. Please click on the pictures to make them bigger.

Trollslända / Dragonfly

Trollslända / Dragonfly

Mitt måtto är att jag kan inte och vill inte fuska när det gäller att fotografera…men precis nu så har jag gjort det…fuskat. En tidig morgon i Oktober när jag kollade in tomten en tidig morgon,  så träffade jag på en trollslända….så stilla och så vacker. Men tyvärr så var den död….men jag placerade ut den på fin mark och fotade.
Trollsländor är enligt mig svåra att fotografera, de vill inte sitta stilla utan flyger gärna omkring. Jag fotade trollsländan i olika miljöer, men dessa vill jag visa för dig. Jag tycker att den är vacker även om den är död tyvärr.

My sense is that I can not and do not want to cheat when it comes to photograph … but right now I’ve done it … cheated. Early one morning in October when I checked out the garden early one morning, I met a dragonfly …. so quiet and so beautiful. But unfortunately that was the death …. but I placed it on the fine soil and took photos.
Dragonflies are according to me difficult to photograph, they do not want to sit still, but happy to fly around. I photographed the dragonfly in different environments, but these, I want to show you. I think it is beautiful even if it is dead, unfortunately.