Alla försvann ni 2017 / All off you disappeared in 2017

Alla försvann ni 2017 / All off you disappeared in 2017

Mina underbara vackra vänner ni kommer och går. Det som är jobbigt här i livet med att leva med djur, är att alla djur inte blir så många år alla gånger. Kärleken är stor, men åren vi får tillsammans är få. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

My wonderful beautiful friends you come and go. What is hard in life living with animals is that all animals do not get so many years all the time. Love is great, but the years we get together are few. Please click on the pictures to make them bigger.

Annons

Älskade vän / Beloved friend

Älskade vän / Beloved friend

IMG_9031 (2)

Älskade vän. Jag saknar dig så otroligt mycket. Hur ska jag nu kunna leva vidare med mitt liv. Det värker i min kropp och själ. Jag vet inte hur jag ska leva livet vidare utan dig, du var som mitt barn.
Du fanns alltid där för mig i både glädje och sorg. Vi kunde läsa varandras tankar. Du var en del av mitt hjärta, glädjen,  kärleken och meningen med livet.
Vi tillbringade så mycket tid tillsammans… promenader i skogen där du sprang fritt, när jag fotograferade och du sa stopp…nu går vi vidare till nästa mål, när vi fiskade i båten och sen åt vi den tillagade fisken tillsammans, alla stunder i trädgården när du vaktade mig mot faror, vi åkte spark och skidor på vintern, du sov vid mina fötter på kvällen när jag tittade på tv.
Jag satt med dig när du somnade in och din resa till ett annat liv tog sin början, det var jobbigt, men jag är glad att du fick somna in hemma i tryggheten. Det var en svår stund när vi tvingades att ta farväl tills vi möts igen. Sista bilden på dig är så vacker. Jag älskar dig för alltid Daisy, du kommer för alltid att finnas i mitt hjärta ❤

Beloved friend. I miss you so much. How can I now live on with my life? It hurts in my body and soul. I do not know how to live my life without you, you were like my child.
You were always there for me in both joy and sorrow. We could read each other’s thoughts. You were part of my heart, the joy, the love and the meaning of life.
We spent so much time together … walking in the woods where you ran free when I photographed and you said stop … Now we move on to the next goal, when we fished in the boat and then we ate the cooked fish together, all moments in the garden when you protect me from dangers, we go kicksled and skiing in the winter, you slept at my feet in the evening watching TV.
I sat with you when you fell asleep and your journey to another life began, it was hard, but I’m glad you fell asleep at home in safety. It was a difficult moment when we said goodbye until we meet again. The last picture on you is so beautiful. I love you forever Daisy, you will forever be in my heart ❤

En hyllning till moder jord / A tribute to Mother Earth

Mönster är vi alla på jorden
Röster är vi alla i universum
Dina spår, mina spår
Din röst, min röst
Alla lämnar vi avtryck
Din önskan
Min önskan
Alla har vi ett mål
Hur kommer vi i mål
Fred på jorden
Fred i universum
Moder jord kämpar
Universum hjälper
Upp till oss nu
Jag älskar livet
Jag älskar moder jord
Jag älskar universum
Alla är vi mönster på moder jord
Stjärnor faller i skyn
Låt det inte bli de sista stjärnorna
Jag älskar stjärnorna
Jag älskar månen
Jag älskar livet
Livet är en gåva
Moder jord är en gåva
Universum är en gåva
Jag älskar livet
Jag ber dig
Älska livet
Älska moder jord
Älska universum
Tillsamammans är vi enade i kärlek
Universums kärlek
Jag älskar kärleken
En dikt av annicaaktiv
IMG_9028 (3)

Patterns are we all on Earth
Votes are we all in the universe
Your track my tracks
Your voice, my voice
All we leave imprint

your wish
My wish
We all have one goal
How will we in Case

Peace on earth
Peace in the universe
Mother Earth is fighting
The universe helps
Up to us now

I love life
I love mother earth
I love the universe
We are all patterns on mother earth

Stars falling in the sky
Let it not be the last the stars
I love the stars
I love the moon
I love life

Life is a gift
Mother earth is a gift
The universe is a gift
I love life

I beg you
Love life
Love Mother Earth
love the universe
Together we are united in love
Universum love
I love the love

A poem by annicaaktiv

 

Livet / Life

Blodet i sanden flyter …. vad är universums mening  med det …. att få andas atmosfärens  luft är en mänsklig rättighet… att få släcka törsten med  moder jords vatten borde inte vara fel … liv går till spillo i alla krig….till vilken nytta … vem bestämmer vad som är rätt och fel …

The blood in the sand flowing …. what is the meaning of the universe with it …. to breathe atmospheric air is a human right … getting quench your thirst with Mother Earth water should not be wrong … lives are wasted in all wars …. to what use… who decides what is right and wrong …