Vårblommor i april / Spring flowers in April

Vårblommor i april / Spring flowers in April

 

IMG_1734 (2)

Blåstjärna / Squill

IMG_1747 (2)

Snödroppe / Snowdrop

IMG_1752 (2)

Snödroppe / Snowdrop

IMG_2213 (2)

Blåsippa / Hepatica

IMG_2798 (2)

Blåstjärna / Squill

IMG_2810 (2)

Vitsippa / Wood anemone

IMG_2846 (2)

Vitsippa / Wood anemone

Vackra vårblommor som jag fotograferade i april. Jag vet att det är juni nu och att jag ligger lite efter i tiden, men jag tycker att blommorna är så vackra och jag vill visa dem för dig.

Beautiful spring flowers that I photographed in April. I know it’s June now and that I’m lying a bit later, but I think the flowers are so beautiful and I want to show them to you.

Annonser

Vårblommor / Spring flowers

Äntligen så visar de sig dessa vackra vårblommor.
Finally, they show these beautiful spring flowers.

Snödroppe / Snowdrop

Snödroppe, nu börjar vårblommorna sakta att vakna till liv även här hos mig. Det finns flera olika varianter av släktet snödroppar och just vilken kategori just denna droppe tillhör vet jag dock inte, kanske har just du koll på det 🙂

Snowdrop, spring flowers are starting to slowly come to life here with me. There are several different varieties of the genus snowdrops and just which category this particular drop of belonging, I know not, maybe just to track it 🙂