Prat vid matbordet / The talk at the dinner table

Det ser ut som om fågeln till vänster i bild lägger sig ned och lyssnar … Tyst, jag hör katten!

It looks as if the bird left in the image lie down and listen … Quiet, I hear the cat!

Annons