Ringblomma / English Marigold

Ringblomma / English Marigold

Stora, gula och eldröda, flerdubbla blommor. Utmärkt rabatt- och snittblomma. Blommorna är ätliga och blir fin dekoration till sallader och bakverk.Sås direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Kan även sås på hösten. Självsår sig lätt. Rensa efterhand för längre blomtid.

Large, yellow and fiery red, more double flowers. Excellent discount and cut flower. The flowers are edible and are nice decoration for salads and pastry. sowing seeds directly in the open when the soil to settle down. Water the soil before sowing and keep moist during grotesques time. Can also be sown in the autumn. Multiply easily. Clear afterwards for longer florescence.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Annons

Påfågelöga / Inachis io

Påfågelöga / Inachis io

En vacker fjäril bland alla andra. Jag kommer att lägga ut en video lite längre fram på flera olika arter.

A beautiful butterfly among all others. I will post a video a bit later in several species.

 

Brokkrage / Chrysanthemum multicolor

Brokkrage / Chrysanthemum multicolor

Jag älskar denna vackra blomma. Jag frö sår den varje vår och varje sommar blommar den så vackert. Blomstorleken är cirka 6 cm.
Så glest i fuktad såjord. Håll fuktigt. Omplantera till krukor med gödslad jord när plantorna är stora nog att hantera. Ställ ljust och svalt. Utplantera efter sista frost.
Blomning Juli – långt in på hösten.
Tips Vacker i blandade buketter med t ex andra sorter av brokkrage eller kranskrage.
Förodling: början av april till slutet av april.
Direktsådd/utplantering: mitten av april till mitten av maj.
Blomning/skörd: mitten av juli till mitten av oktober.

I love this beautiful flower. I plant seed that every spring and every summer flowers so beautiful.Flower size is approximately 6 cm.
So sparsely in damp seed compost. Keep moist. Transplant to pots with fertilized soil when the plants are large enough to handle. Set bright and cool. Plant out after the last frost.
Flowering in July – well into the autumn.
Tips Beautiful in mixed bouquets with eg other varieties of Chrysanthemum multicolor or crane collar.
times
Preculture: early April to late April.
Direct sowing / planting: mid-April to mid-May.
Flowering / Harvest: mid-July to mid-October.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Magiska blommor / Magic flowers

Här har jag fotat blommor i olika effekter.

Here I photographed flowers of different effects.

Magiska blommor / Magic flowers