Rosenskära / Cosmos (plant)

Rosenskära / Cosmos (plant)

I år har jag sått denna gula rosenskära för första gången. Den är mycket vacker och blommar villigt. Jag handlar oftast mina frön från Impecta. Blomman är mycket speciell med ljust citrongula, vitschatterade, stora blommor.Det är lika spännande varje gång när jag odlar en ny sort … vad blir resultatet. Glöm inte at trycka på varje enskild bild för bästa resultat.

This year I sowed this yellow rose cut for the first time. It is very beautiful and bloom willingly. I deal mostly my seeds from Impecta. The flower is very special with a bright lemon yellow, white chat conditioned, large flowers. It’s just as exciting every time when I grow a new variety … what will be the result. Do not forget to press each individual image for best results.

 

 

 

 

Annons