Livet på jorden / Life on Earth

En dikt om livet på jorden, sett från min sida.

A poem about life on Earth, as seen from my side.

 

Här står jag bland betong och sten   Here I am among concrete and stone
Jag känner mig så klen                         I feel so frail
Vad är det för fel                                     What is wrong

Här står jag på sand och grus             Here I stand on sand and gravel
I totalt lyckorus                                      In total euphoria

Här står jag bland gran och fur         Here I am among spruce and fir
Jag tar mig en lur                                   I take a nap

Här går jag i berg och dal                   Here I go into the mountains and valley
Jag känner mig så glad                        I feel so happy

Här står jag i vatten                             Here I stand in water
Långt in på natten                                Far into the night

Här står jag i vinden                             Here I stand in the wind
Det blåser på kinden                            It blows on the cheek

Här står jag under solen                      Here I stand under the sun
Jag känner ljuset                                    I feel the light

Här står jag under stjärnorna            Here I stand under the stars
Jag lyssnar på änglarna                        I listen to the angels

Här står jag under månen                   Here I stand under the moon
Jag lyssnar inte på påven                    I Do not listen to the Pope

Här står jag på moder jord                  Here I stand in mother earth
Allt är möjligt                                          Everything is possible

Här står jag i skogen                             Here I am in the woods
Inte på krogen                                        Not at the pub

Här står jag stark                                  Here I stand strong
På naturens mark                                 On the nature of land

Naturens kraft                                      Power of nature
Är min kraft                                           It´s my power

Fred på jord                                           Peace on Earth
Lyckan är gjord                                    Happiness is great

Annons

Larv av ekspinnare / Larvae of spinners

Larv av ekspinnare / Larvae of spinners

Jag mötte en larv ute i skogen. Larven låg och spelade död så jag pekade på den med en liten kvist…oj vad stark den var och den gav sig aldrig upp, så jag lämnade den när den fortfarande kramade kvisten.

I met a caterpillar in the woods. The larva low and played dead so I pointed to it with a small twig … oh how strong it was and never gave up, so I left it when it was still clutching the branch.