Korpen flyger / Raven flies

Korpen är en stor och ståtlig fågel. Den är större än många tror, 55-65 cm och den är Svart. Våran största kråkfågel med ett vingspann på upp till 130cm. Den är allätare. As, insekter, mänskligt matavfall, spannmål, frukt och bär. De kan också jaga små däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur. Korpparet håller ihop, och bor vanligen på samma ställe hela livet. Boet placeras oftast i ett stort träd eller på klipphylla. Äggen läggs redan i februari-mars och ruvas av honan i ca 20 dagar. Korpar har bland de största hjärnorna av alla fågelarter och eftersom man även observerat en del anmärkningsvärda bedrifter i fråga om problemlösning anses korpen ha en hög intelligens. Korpar är också kända för att stjäla och gömma glänsande föremål som t.ex.  metallbitar, kaffeskedar och smycken.

The raven is a large and stately bird. It is larger than many people realize, 55-65 cm and is black. Our biggest crow bird with a wingspan of up to 130cm. It is omnivorous. As, insects, human food waste, cereals, fruits and berries. They can also hunt small mammals, birds, amphibians and reptiles. Raven couple stays together, and usually live in the same place all their lives. The nest is usually placed in a large tree or rock shelf. The eggs are already in February-March and incubated by the female for about 20 days. Ravens are among the greatest minds of all bird species and because they also observed some remarkable feats in terms of solving the raven considered to have a high intelligence. Ravens are also known to steal and hide lustrous object such as pieces of metal, coffee spoons and jewelry.

Annons

Blåbärs svamp / Blueberry sponge

I dag i skogen så hittade jag en svamp med ett hål i taket. Jag fyllde hålet med blåbär.

Today in the woods, I found a mushroom with a hole in the roof. I filled the hole with blueberries.

 

 

 

Havtorn / Sea buckthorn

För några år sedan köpte jag två små plantor av havtorn, Romeo & Julia. Vad jag läste så behövde man ha en hanplanta och en honplanta för att få bär.  Under de tre sista åren så har buskarna vuxit sig allt större och burit bär. De är vackra, goda och nyttiga.

A few years ago I bought two small plants of sea buckthorn, Romeo & Juliet. What I read so needed to have a male component and a female plant to get berries. During the last three years, the bushes have grown larger and led berries. They are beautiful, good and healthy.

Fisketur / Fishing Trip

Fisketur / Fishing Trip

Jag kunde inte lämna kameran hemma när jag skulle åka och fiska. Jag ser alltid nått vackert att fota och då är det jobbigt om jag inte har kameran med mig. En häger kom flygande och ett par smålommar simmade på andra sidan sjön. Fotot på smålommen blev suddigt, på grund av det långa avståndet. Gäddan nappade bra och det blev senare på kvällen en riktig fest…stekt gädda i smör, dillkokt gädda och slutligen en gäddgratäng. En lyckad tur med bra fiske, vacker natur och en egen livvakt (hunden) mot hungriga björnar.

I could not leave the camera at home when I would go fishing. I always see something beautiful to take pictures and then it’s a pain if I did not have my camera with me. A heron came flying and a couple red-throated loon swam across the lake. The photo on the loon became blurred, because of the long distance. Pike jumped well and it was later in the evening a real feast … fried pike in butter, dill boiled pike and finally a pike gratin. A successful tour with good fishing, beautiful scenery and a private bodyguard (dog) against hungry bears.

 

Näckros / Water lily

Så vacker den är näckrosen, när den mjukt följer vågornas rytm och speglar sig i vattnet.

So beautiful is the water lily, while the gently follows the rhythm of the waves and reflecting in the water.