Körsbär /Cherry

Körsbär in enkelhet…men i svartvitt.

Cherries in simplicity … but in monochromes.

Knip / Pinch

Denna bild får symbolisera knip …. med Susanne Lanefelt, alla minns väl henne…haha.

This picture symbolizes pinch … by Susanne Lanefelt, all remember her …LoL.

Lager på lager / Layer on layer

Lager på lager / Layer on layer

Kranskrage är en fantastiskt vacker blomma. Den blommar i vitt och gult, med en massa olika lager. Jag frö sår den varje år. Tryck på varje bild så ser du den bättre.

Crown Daisys is a fantastically beautiful flower. It blooms in white and yellow, with a lot of different layers. I sow seeds of each year. Press each image you will see it better.