Alla försvann ni 2017 / All off you disappeared in 2017

Alla försvann ni 2017 / All off you disappeared in 2017

Mina underbara vackra vänner ni kommer och går. Det som är jobbigt här i livet med att leva med djur, är att alla djur inte blir så många år alla gånger. Kärleken är stor, men åren vi får tillsammans är få. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

My wonderful beautiful friends you come and go. What is hard in life living with animals is that all animals do not get so many years all the time. Love is great, but the years we get together are few. Please click on the pictures to make them bigger.

Annonser

Törstig på vatten / Thirsty for water

Ja varför ska man välja en liten skål med vatten …. när det finns en hel tunna full med vatten.

Yes why should you choose a small bowl of water …. when there is a whole barrel full of water.

 

 

Allvarligt sa katten / Seriously said the cat

Nu få du sluta att äta upp alla fåglar katten….som jag matar! Katten …men allvarligt.

Now you have to stop to eat the birds cat …. I feed! The cat … but seriously.

Fötterna upp & huvudet ner / Feet up and head down

Ja katten så roligt…vad är normalt. Denna katt tycks ständigt bete sig annorlunda än alla andra katter. Att sova med huvudet ner och fötterna upp … det är normalt.
Yes cat so funny … what is normal. This cat seems to constantly behave differently than all the other cats. Sleeping with the head down and feet up … it’s normal.

Lika men ändå olika / Same but different

Två katter, olika åldrar, olika raser men nästan samma teckning.

Two cats, different ages, different races, but almost the same drawing.

Livet i Trädgården Del 1/ Life in the Garden Part 1

En naturfilm som tar dig med på en vandring bland livet i trädgården. Här bjuds det på fåglar, insekter, fjärilar, hund och katt, samt blommor så klart. Tiden är maj – juni 2016.
A nature documentary that takes you on a walk among life in the garden. Here, put it on birds, insects, butterflies, dogs and cats, as well as flowers of course. The time is from May to June in 2016.