Dimmig aprilmorgon

Bilderna är fotade den 19 april. Oftast går det att få fina effekter och kontraster med dimma i bakgrunden. Bakom träden finns det en liten skogstjärn, men det var för blött för att ta sig dit. Kall mark som fläckvis täcks med is och snö kombinerat med varm luft, gör så att det gärna uppstår dimma.

Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Annons

Is Björkar

Jag har alltid tyckt att björkstammar är så vackra. Vita stammar med inslag av svart i olika mönster. Här står ett gäng björkar tillsammans med några små granar, som badar i is i morgonsolen.

Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Vårbilder i svartvitt / Spring pictures in monochrome

Vårbilder i svartvitt / Spring pictures in monochrome

 

Jag vill visa dig några bilder i svartvitt som jag har fotograferat när det var vår. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

I want to show you some pictures in monochrome that I photographed when it was spring. Please click on the pictures to make them bigger.

Björkar / Birches

Björkar / Birches

Jag har alltid tyckt att björken är ett vackert träd och många björkar tillsammans är en skönhet i naturen. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

I have always like that the birch is a beautiful tree and many birches together are a beauty in nature. Please click on the pictures to make them bigger.

Björk och hav / Birch and sea

Björk och hav / Birch and seaBjörk och hav (2)

Björk och hav. Ibland är det tillfälligheten som gör bilden. Jag gjorde ett bildspel och pausade, plötsligt var två bilder en bild. Jag gjorde ett skärmklipp. Jag vet att man kan göra detta ändå, men jag vet inte hur.

Birch and sea. Sometimes it’s the coincidence that makes the picture. I did a slideshow and paused, suddenly two images were a picture. I made a clipart. I know you can do this anyway, but I do not know how.

Vårvinter i skogen / Late winter in the woods

Vårvinter i skogen / Late winter in the woods

Här kommer de sista vinterbilderna våren 2017. Vacker tall skog, lite björk, hunden och ett troll i stubben. Klicka på bilderna för att göra dem större.

Here comes the last winter pictures spring 2017. Beautiful pine forest, little birch dog and a troll in the stump. Click on the pictures to make them bigger.

Björk konst / Birch Art

Björk konst / Birch Art

Nyligen träffade jag på denna Björk under en tur i skogen. Den har ett vackert konstverk att bjuda på. Den första bilden tycker jag ser ut som en snäcka från havet och den andra bilden ser ut som en baby med rygg och stjärt, vad ser du i bilderna.

Recently I met on this Birch during a walk in the woods. It has a beautiful work of art to offer. The first picture I think looks like a shell from the sea and the second image looks like a baby in the back and tail, what do you see in the pictures.

Hösten kommer / Autumn arrives

Jag välkomnar höstens alla vackra ting som är så vackra. Bär, träd och färger. Jag bjuder er på blåbär, odon, kråkbär, lingon, vatten, träd och vacker natur. Snälla, glöm inte att trycka på varje bild, för att få se den i sin rätta form.

I welcome the autumn all the beautiful things that are so beautiful. Berries, trees and colors. I invite you to blueberry, bilberry, crowberry, cowberry, water, trees and natural beauty. Please, do not forget to press each picture to see it in its true form.

Hösten kommer / Autumn arrives

Chaga

Chaga

Chaga/ sprängticka är en fantastisk läkemedelsväxt.Den växer på björk och är fylld av nyttigheter. Du kan sjuda te på den i hälsofrämjande syfte. Det ryska folket har använt chaga i urminnestider. När kaffet blev känt i världen så hade inte alla råd med kaffe, så chaga blev fattigmanskaffe. När du har plockat Chaga så är det viktigt att du torkar den om du inte använder den direkt.
Chaga (Inonotus obliquus), eller sprängticka som den heter på svenska, kallas i Sibirien ”Odödlighetens svamp”, ”Gåvan från Gudarna” eller ”Gåvan från Himlen”. Sprängticka har använts som medicinalväxt i Asien under flera tusen år för att stärka immunförsvaret. Den är inte en fruktkropp (som traditionella svampar) utan består av mycel.
Den lever som en parasit på björken och då björken dör sprids den via sporer vidare till nya björkar. Björken kan dock leva i decennier trots sprängtickorna.
Sprängticka innehåller en komplex cocktail av fytonäringsämnen och immunaktiverande föreningar såsom betaglukaner (komplexa kolhydrater) eller polysackarider som också finns i alger, jäst, havre, etc. De boostar immunförsvaret och fungerar genom att stimulera kroppens förmåga att skapa cellulära försvar.

  • Polysackarider (förbättrar immunförsvaret, hjälper mot cancer, bakterie- och virussjukdomar)
  • Betulinsyra (mot tumörer, malaria och infektioner)
  • Melanin (förbättrar och skyddar DNA i hår, naglar och hy)
  • Fytonutrienter eller fytokemikalier (dämpar inflammation, aktiverar immunförsvaret och stärker naturlig avgiftning)
  • Ergosterol (en vitamin D2-prekursor)
  • Många former av betaglukaner (komplexa sockerarter som kallas polysackarider)
  • Saponiner, steroler, triterpener, betulinsyra, SOD (superoxiddismutas)
  • Aminosyrakomplex (proteiner) och andra spårämnen

När du har sjudit din chaga, så kan du förvara avkoket i kylskåpet under flera dagar. Du kan dricka den kall eller varm med lite honung i, det är en smaksak. Av en chaga klump kan du sjuda flera gånger. Det du dricker är svart som kaffe och blir lite svagare efter varje uppkok.

Chaga / explosive ticking is a fantastic medicinal plant. It grows on birch and is filled with goods. You can boil tea on the health promotion. The Russian people have used chaga in ancient times. When coffee became known in the world, had not all afford coffee, so Chaga became poor man’s coffee. Once you have picked Chaga, it is important to wipe it if you do not use it directly.
Chaga (Inonotus obliquus), or blasting ticking as it is called in Swedish, called in Siberia ”Mushroom of Immortality”, ”The Gift of the Gods” or ”gift from heaven”. Blast Fungus has been used as a medicinal plant in Asia for thousands of years to strengthen the immune system. It is not a fruiting body (the traditional mushrooms) but consists of mycelium.
It lives as a parasite on the birch and birch then dies is spread through spores on to new birches. Birch, however, live for decades despite the explosive engraving hands.
Inonotus obliquus contains a complex cocktail of phytonutrients and immune-activating compounds such as beta-glucans (complex carbohydrates) or polysaccharides which are also found in algae, yeast, corn, etc. They boosts the immune system and works by stimulating the body’s ability to create cellular defenses.
• Polysaccharides (improves the immune system, helps against cancer, bacterial and viral diseases)
• Betulinic acid (against tumors, malaria and infections)
• Melanin (improves and protects the DNA in hair, nails and skin)
• phytonutrients or phytochemicals (suppresses inflammation, activates the immune system and strengthen the natural detoxification)
• Ergosterol (a precursor of vitamin D2)
• Many forms of beta-glucans (complex sugars called polysaccharides)
• Saponins, sterols, triterpenes betulinic acid, SOD (superoxide dismutase)
• Amino Acid Complex (proteins) and other trace elements

Once you simmer your Chaga, you can store the decoction in the refrigerator for several days. You can drink it cold or warm with a little honey, it’s a matter of taste. A lump Chaga can simmer several times. What you drink is as black as coffee and will be a bit weaker after each boil.

 

 

Vårspecial

Här ska ni få ta del av ett speciellt foto. I botten ligger det älg skitar i blöt. Snö som smälter och bildar vattenpölar ute i skogen. Vattenpölen är så klar så att björkarna speglar sig på ett naturligt sätt, enligt mig ser det nästan ut som att jag har fotat björkarna direkt, men det är en naturlig spegling i vattnet. Titta noga, vad tycker du om bilden.