Chemtrails i Sverige / Chemtrails in Sweden

Chemtrails i Sverige / Chemtrails in Sweden

Det är toppen om du kan lägga 5 min och 19 sekunder av din tid, för att ta dig tid att kolla på min video med dess text. Hinner du inte med att läsa så pausa videon, det blev lite fel när jag gjorde den, så ibland försvinner texten lite för fort. Detta inlägg skiljer sig från mina tidigare inlägg. Alla får tro och tycka vad de vill, men mänskligheten måste börja att vakna upp snart. Ser ni inte vad det är som händer med världen. Har ingen av er tidigare funderat på varför det oftast nu för tiden ligger kvar så många spår på himlen efter planen. Det kan vara spår kors och tvärs, de ligger kvar i flera timmar och breder ut sig…är det normalt? På väderleksrapporten pratar de om vackert väder…men det är sällan det stämmer för planen sprutar igen hela himlen. Har ni nån gång undrat varför det ofta förekommer så konstiga moln på himlen eller varför det ofta är så grått och disigt. Ett väder som inte är som det en gång var. Som tur är börjar allt fler människor att vakna upp till verkligheten, men det är ännu många människor som inte har en aning om vad som händer!

Jag tänker nu dela med mig några enkla och konkreta exempel, så kan du själv bilda dig en uppfattning chemtrail.

Ett exempel är när de norska bönderna kontaktade en forskare 2012, Harald Kautz Vella. Gräs och grödor växte inte som de skulle och när man började med att ta prover och analysera så uppdagades det att det förekom en hel del gifter i marken, samma sort av gifter som kommer från chemtrail.

Det har varit ett flertal demonstrationer i Stockholm mot chemtrail, men det kommer inte fram i media.

På webbsidan flightradar24.com kan man följa de flesta större planens färdvägar. De stora planen brukar ha en så kallad transponder så det går att se var planen befinner sig. Det märkliga här är att när jag kollar planen som chemtrailar så syns de aldrig på flightradar, men det gör övrig plan som flyger över här hos mig …är inte det lite märkligt i sig?

Det finns otroligt mycket information om chemtrails på nätet och you tube. Risken att gå ut med sådant här att man blir kallad idiot av folk eller ännu värre…det finns de som har blivit hotade med att hålla tyst. Folk har börjat att pratat allt mer om chemtrails nu, så det går inte längre att dölja all fakta som finns i ämnet.

It’s great if you can add 5 minutes and 19 seconds of your time, to take the time to check out my video with text hereof. You do not have time to read so pause the video, there was little wrong when I did it, so sometimes disappears text a little too fast. This post is different from my previous post. All are to believe and think what they want, but humanity must begin to wake up soon. Do you not see what is happening with the world. Have any of your previously wondered why it is often now a days are left so many traces in the sky after the plan. There may be traces crisscrossing, they remain for hours and spread out … it’s normal? The weather report, they talk about the beautiful weather … but it is rarely true of the plan injects back in the sky. Do you have some time wondered why there are often so strange cloud in the sky, or why it is often so gray haze. The weather is not as it once was. Fortunately, more and more people are waking up to reality, but there are still many people who do not have a clue what’s going on! I will now share with you some simple and concrete examples, so can you get an idea about chemtrail. An example is when the Norwegian farmers contacted a researcher in 2012, Harald Kautz Vella. Grasses and crops did not grow as they should and when they started to take samples and analyze as it emerged that there were a lot of toxins in the soil, the same kind of toxins that come from chemtrail. There have been several demonstrations in Stockholm against chemtrail, but it will not arrive in the media. On the website flightradar24.com can follow most of the larger plan itineraries. The big planes usually have a so-called transponder so you can see where the field is located. The strange thing here is that when I check the plan chemtrails so visible they never rate radar, but it makes the other plane flying over here with me … is not it a bit strange in itself? There are incredible amount of information about chemtrails online and you tube. The risk to go out with this kind of thing that gets called a fool of people, or even worse … there are those who have been threatened to keep quiet. People have started talking more and more about chemtrails now, so it is no longer possible to hide all the facts contained in the subject.

 

Annons