Tuvull / Hare’s tail

Denna tuvull hittade jag vid kanten av en liten skogssjö. Första bilden är fotad som den ser ut i verkligheten, de andra två bilderna  är fotade med rosa och blå nyanser.

This hare’s tail, I found at the edge of a small lake. The first image is photographed as it looks in reality, the other two images are photographed with pink and blue hues.

 

 

 

Svalört / Lesser celandine

Varje vår under april månad så är denna lilla gula blomma, svalörten,  en återkommande färgklick i gräsmattan. Den är en utav de tidigaste blommorna som kommer här hos mig på våren.

Each spring in April so this little yellow flower, celandine, a recurring splash of color in the lawn. It is one of the earliest flowers that come here with me in the spring.