Första maskrosen / First Dandelion

Årets första maskros är alltid lite extra vacker, den lyser varmt och gult och välkomnar försommaren.

The first dandelion is always a little extra beautiful, it shines hot and yellow and welcomes early summer.

 

 

 

 

En padda prins / A toad prince

Även om detta inte är det bästa svartvita fotot på en padda, så tycker jag ändå att den är läcker på sitt vis.

 Although this is not the best black and white photo of a toad, so I still think it is delicious in their own way.

Savann / Savannah

När jag fotade dessa bilder så fick jag en känsla av att befinna mig ute på en savann. Solens strålar värmer  ryggen, vinden leker med mitt hår, det gula styva gräset som knappt rör sig i vinden och slingrar sig runt stammen på den bruna busken. Den bruna busken som ännu inte har fått sina gröna vår löv. Nu fattas det bara en elefant så är bilden komplett 🙂

When I photographed these images so I got a feeling of being myself in a savannah. The sun warms your back, the wind playing with my hair, the yellow stiff grass that barely moves in the wind and meander around the trunk of the brown bush. The brown bush who have not yet received their green spring leaves. Now it only an elephant, the picture is complete 🙂