Skogsödla / Forest Lizard

Idag när jag var ute på en skogstur med hunden så hade jag turen att möta en skogsödla som vaknat ur sin vinterdvala. Denna ödla är mycket skygg och brukar snabbt försvinna in i vegetationen. Det vara bara rena turen att jag fick fota den. Jag smög sakta efter och den gömde sig i gräset bland pinnar, löv och busk. Skogsödlan blir upp till 18 centimeter lång, varav själva kroppen utgör 3,9 till 6 cm för hanar, 4 till 7,4 cm för honor. Arten förekommer vanligtvis i mer skyddade landskap än sandödlan, och gärna i skog och andra miljöer med fuktigt mikroklimat och hög vegetation. Skogsödlans byte utgörs av insekter, fjärilslarver och -puppor samt spindlar.

Today when I was out on a forest tour with the dog so I was fortunate to meet a forest lizard awakened from their hibernation. This lizard is very shy and usually quickly disappear into the undergrowth. It was just pure luck that I got to shoot it. I crept slowly by and hid in the grass among the sticks, leaves and brush. Forest lizard can grow up to 18 centimeters long, of which the body itself represents 3.9 to 6 cm for males, 4 to 7.4 cm for females. The species is usually more protected area than sand lizard, and be happy in the forest and other environments with humid microclimate and high vegetation. Forest Lizards kill consists of insects, caterpillars, pupa and spiders.

 

 

 

Sorgmantel / Camberwell

Sorgmantel som har vaknat upp efter sin övervintring. Den ser lite sliten ut och till synes saknas en del av den ljusgula kanten nedanför de blå prickarna. Värdväxter för denna art är sälg, björk och asp.

Camberwell who has woken up after their hibernation. It looks a little worn out and seemingly lacking a portion of the light yellow edge beneath the blue dots. Host plants of this species are willow, birch and aspen.