Gemsrot / Doronicum orientale

En gul vacker vårblomma som ofta kallas morsdagsblomma. Gemsrot/vårkrage tillhör korgblommiga växter. Som sagt så är den gul, men när jag skulle behandla bilden i ett fotoprogram som så många andra gör … så blev inte resultatet gult. Men ni kan ändå se de fina detaljerna i själva blomman.

A yellow beautiful Spring often called mother’s Day flower. Doronicum orientale belongs to Asteraceae. That said, it is the yellow, but when I would process the image in a photo program like so many others do … so the result was not yellow. But you can still see the fine details of the flower.

 

 

Annons

Bärfis / Stink bug

I helgen när jag fotade så träffade jag på denna bärfis på en enbärsbuske. Bärfisen finns i flera olika färger.

Last weekend when I took photos so I met on this stink bug on a juniper bush. The stink bug is available in several different colors.

 

 

 

Maskros / Dandelion

Vackra gula maskrosen blommar lite överallt just nu. Denna ros lade jag ned i vatten och jag kan se hur vattnet böjer sig mjukt runt blomman, kan du se det också.

Beautiful yellow dandelion blossoms all over the place right now. This rose, I put down in the water and I can see how the water curves gently around the flower, you can see it too.

Blomflugor / Hoverflies

Det finns många varianter av blomflugor och vackra är dom. Många förväxlar dem med bin, getingar och humlor vilket blir helt fel.  De tillhör insekts ordningen tvåvingar, vilket innebär ca 6000 kända arter i världen samt drygt 350 arter i Sverige. De äter nektar och pollen från blommor och kan även hovra i luften vid blommorna. Att blomflugorna som exempel liknar getingar kan skydda dem från attackerande fåglar och andra insekt ätare. Kolla in bild nummer två, det liknar en hanhund som märker  sitt revir.

There are many variations of hoverflies and beautiful they are. Many people confuse them with bees, wasps and bumblebees, which is completely wrong. They belong to the insect order Diptera, which means about 6,000 known species in the world and more than 350 species in Sweden. They eat nectar and pollen from flowers and can also hover in the air at the flowers. The flower flies as examples resemble wasps can protect them from attacking birds and other insect eaters. Check out the picture number two, it resembles a dog noticing his territory.