Vit katt / White Cat

Se på min fina vita katt mage.

Look at my nice white cat’s stomach.

Vår på landet / Spring in country

Vår, maskrosor och hästhagar i bakgrunden. För mig är det våren som kommer.

Spring, dandelions and paddocks in the background. For me it is spring coming.

Hibiskus / Hibiscus

Jag fick ett presentkort av min son i julklapp och nu äntligen blev det ett inköp, en härlig exotisk hibiskus.

I received a gift of my son for Christmas and now finally it became a purchase, a lovely exotic hibiscus.

Dvärgvårlök / Gagea minima

En vacker vårlök som blommar så vackert i gult varje vår. Den är liten men syns ändock bra i gräsmattan med sina gula stjärnliknande blommor. Den tillhör liljeväxter och blommar i april – maj. Den trivs bra i parker, trädgårdar och lövängar.

A beautiful spring onion blooming so beautifully in yellow every spring. It is small but visible nonetheless well in the grass with its yellow star-like flowers. It belongs to the lily plants and blooms in April-May. It thrives in parks, gardens and meadows.

 

 

 

Liljebagge / Scarlet lily beetle

Vacker är den denna lilla röd bagge. Men jag gillar inte att den förökar sig i mitt land fullt med liljor och frossar i sig de gröna frodiga bladen. Kvar blir det en naken liten blomma och halvätna blad fulla med baggeskit. Jag gillar såklart mångfalden som den djur och insektsvän jag är. Men ibland kan även jag känna att …. där var gränsen nådd.

Beautiful is this little red beetle. But I do not like it multiplies in my country full of lilies and revel in the lush green leaves. What remains is a small flower nude and half-eaten leaves full of beetle crap. I like the diversity of course as the animals and insect friend I am. But sometimes even I feel that …. where the limit was reached.