Barkbåt / Bark boat

En gammal hederlig barkbåt har fått vind i seglet och far vidare mot nya äventyr.

An old-fashioned bark boat has got the wind in its sails and travels on to new adventures.

 

 

Annons

Sagan om ringen / Lord of the Rings

En järnring på ett rep. Det går alltid att hitta spännande motiv att fota.

An iron ring on a rope. It is always possible to find interesting subjects to photograph.

 

 

 

Fröhus av Vallmo / Seed pods of the poppy

Hittade detta fröhus i landet nyligen. Det är ett fröhus från förra årets röda jättevallmo. Jag tycker att fröhuset påminner lite om en bomb i sitt utformande. Naturen är allt konstnärlig i sitt slag.

 Found this seed pods in the country recently. It is a seed pods from last year’s red giant poppy. I think the seed house is somewhat reminiscent of a bomb in its drafting. Nature is all artistic of its kind.

 

 

Bergfink hona / Brambling female

Bergfink hona som besöker fågelmatningen en regnig morgon. De brukar stanna kvar i flock i området under en kortare period på våren, innan de drar vidare.

Brambling female visitors to bird food, no one rainy morning. They usually remain in the herd in the area for a short period in the spring, before they move on.

 

 

 

Bergfink hane / Bramblings male

Vackra är de bergfinkarna med skygga, fick dock fota denna hane som var ensam just för stunden.

Beautiful is the bramblings with timid, did however shoot this male who was alone at the moment.

 

 

Vårgräs / Springgrass

Ett helt vanligt härligt återkommande ljusgrönt vår gräs. Första gräset på våren har en mjuk och välkomnande känsla, precis som detta fotade gräs.

An ordinary delightfully recurring bright green spring grass. The first grass of spring has a soft and welcoming feel, just like this-footed grass.

 

 

Vitsippor / Anemones

Vitsippor fotade med olika kamera effekter.

Wood anemones photographed with various camera effects.

 

 

Mossor & lavar / Mosses and lichens (Cladonia polycarpoides)

Denna bild får symbolisera dagens Herre på täppan, bägarlaven sträcker stolt på sig och blickar upp mot skyn. 

This picture may symbolize today’s King of the Hill, Cladonia polycarpoides extends proud of himself and gazing up at the sky.

 

 

 

Hönsfjäder / Chicken feather

En liten hönsfjäder kom svävandes förbi mig och kameran med hjälp av en liten vindpust. Självklart så provfotade jag den, ingen idé att låta vackra motiv gå till spillo.

A small chicken feather hovering came past me and the camera with the help of a small gust of wind. Of course, the test I shot it, no idea to let the beautiful motifs go to waste.

Blåsippor / Hepatica

Blåsippor fotade i olika effekter.

Hepatica shot in different effects.