Påsklilja / Daffodil / Narcissus pseudonarcissus

Påskliljan är välkommen varje vår. Den har nu vaknat till liv igen.Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The daffodil is welcome every spring. It has now come to life again. Please click on the pictures to make them bigger.

Brun flickfjäril / Geometridae / Archiearis parthenias

Denna fjäril flyger runt björkar. Ibland landar den på marken för att suga fukt. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

This butterfly flies around birches. Sometimes it lands on the ground to absorb moisture. Click on the pictures to make them bigger.

En vårtur på cykeln / A spring tour on the bike

Våren är så vacker. Vatten, fjärilar och blommor är några av vårens fina sidor. Min cykel ville också vara med på bild, det är han som tar mig från plats till plats.Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Spring is so beautiful. Water, butterflies and flowers are some of the fine sides off the spring. My bike also wanted to be seen in the pictures, it is he who takes me from place to place.Click on the pictures to make them bigger.

Kungsfågel / Goldcrest/ Regulus regulus

Ja äntligen så har jag lyckats med att fotografera Sveriges minsta fågel, Kungsfågeln 🙂 Jag har följt den under så många år, men det är i dag som jag har lyckats med att fotografera den.
Fågeln väger 5-6 gram och är 9 cm stor. Den trivs bra i granskog. Två årliga kullar är normalt. Födan består mest av insekter och spindlar. Vänligen klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Yes finally I have succeeded in photographing Sweden’s smallest bird, Goldcrest 🙂 I have followed the bird for so many years, but it is today that I have managed to photograph it.
The bird weighs 5-6 grams and is 9 cm tall. It thrives well in spruce forest. Two annual litters are normal. The food consists mostly of insects and spiders.Please click on the pictures to make them bigger.

Instagram

Om du vill så finns jag på instagram, annicaaktiv. Jag är ny här, men jag kan se tjusningen med att kunna fotografera med mobilen och direkt dela bilderna på instagram. Självklart så tycker jag bäst om att fotografera med min kamera, men instagram är ett roligt komplement till bloggen och du kan hänvisa till din blogg.

If you want too so can you find me on the instagram, annicaaktiv. I am new here, but I can see the beauty of being able to photograph with the mobile and directly sharing the pictures on instagram. Of course, I prefer to photograph with my camera, but instagram is a fun addition to the blog and you can refer to your blog.

Mys i skogen / Cozy in the woods

Naturen är underbar. Den är vacker och den är som balsam för din själ. Jag laddar mina batterier i naturen. Nu vet jag att några kommer att tro att jag har manipulerat bild nummer två, den som påminner om en mans nedre delar, men naturen hade ordnat bilden själv när jag skulle fotografera 😀 Tibast är vacker men den är mycket giftig.
Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Nature is wonderful. It is beautiful and it is like a balm for your soul. I charge my batteries in nature. Now I know that some will think that I have manipulated image number two, the one reminiscent of a man’s lower parts, but nature had arranged the picture itself when I was to photograph 😀 Mmezereon is very toxic but beautiful
Please click on the pictures to make them bigger.

Underbara vårblommor / Wonderful spring flowers

Blå, vit, gul…vackra färger och vackra vårblommor som visar sig i sin fulla prakt. Blåstjärna och krokus tillhör några av våra vackraste vårblommor.Klicka gärna på bilderna för at göra dem större.

Blue, white, yellow … beautiful colors and beautiful spring flowers that appear in their full glory. Squill and Crocus belong to some of our most beautiful spring flowers.Please click on the pictures to make them bigger.

Glada höns / Happy hens

Dygnet blir ljusare för varje dag som passerar, solen värmer oss och gräset växer. Hönorna har fått vårkänslor och pratar mycket hela tiden.

The day is getting brighter for every day that it passes, the sun warms us and the grass grows. The hens haves spring feelings and talk a lot all the time.

Fotografera med annicaaktiv del 1 / Photograph with annicaaktiv part 1

Jag har fått frågan på min blogg om vad man ska tänka på när man är ny som fotograf, jag känner mig mycket hedrad, tackar så mycket! ❤
Jag vill börja med att berätta min historia från början och visa vilka olika förutsättningar som det finns för att fotografera.
Att fotografera har varit ett stort intresse ända sedan jag var en liten flicka. Ibland efter mycket tjat, så fick jag låna min mammas kamera och fotografera en bild, framkallning kostade pengar. När jag var 11 år önskade jag mig en egen kamera och det fick jag, lyckan var stor, det var en Konica C35. Det var stränga riktlinjer på hur många fotografier jag fick fotografera. Jag tänkte mycket noga för varje fotografi som jag ville fotografera.
När jag blev äldre sparade jag ihop egna pengar och köpte mig en egen kamera, det var en olympus och jag kunde fotografera i macro, det var en härlig och ny upplevelse, men jag behövde fortfarande fotografera sparsamt på grund av kostnaderna.
Åren passerade och i dag med den digitala tekniken, så kan jag fotografera i all oändlighet, flera tusen bilder och sedan kan jag välja vilka bilder jag vill lägga pengar på, för att göra en tavla exempelvis.
När det gäller att ge goda råd, så kan jag bara utgå från mig själv.

  1. Allt och jag menar allt…går att fotografera. Blommor, djur, insekter, naturen, din egna skugga, verktyg, en bilmotor…ja bara din fantasi sätter dina gränser.
    Tänk på att det är bra att fotografera ett motiv när du har solen i ryggen, det får bli mitt tips nummer ett

I have got the question on my blog about what to think about when you are a new photographer, I feel very honored, thank you so very much! ❤
I want to start by telling my story from the beginning and showing what the different conditions there are for photographing.
Photographing has been a great interest ever since I was a little girl. Sometimes after a lot of nagging, I had to borrow my mother’s camera and photograph one picture, developing the cost of money. When I was 11, I wanted my own camera and I got it, I´, lucky me, it was a Konica C35. There were strict guidelines on how many forographies I got to photograph. I thought very carefully about every photograph I wanted to photograph.
When I get older, I saved my own money and bought myself a camera, it was an olympus and I was able to photograph in macro, it was a lovely and new experience, but I still needed to photograph sparingly because of the costs.
The years passed and today with the digital technology, I can photograph in endlessness, several thousand pictures and then I can choose which images I want to put money on, to make a painting for example.
When it comes to giving a good advice, I can only start from myself.

  1. Everything and I mean everything … can be photographed. Flowers, animals, insects, nature, your own shadow, tools, a car engine … yes only your imagination sets your limits.
    Keep in mind that it is good to photograph a motif when you have the sun in your back, it may be my tip number one

Första vårblomman / The first spring flower / Galanthus nivalis

Våren är på väg här hos mig. För några dagar sedan träffade jag på snödroppen i min trädgård. Den är vit, vacker och ståtlig. Snödroppen är den första vårblomman som jag har sett i år. Det känns bra. Vänligen klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

The spring is beginning here with me now. A few days ago I met the snowdrops in my garden. It is white, beautiful and strong. The snowdrops is the first spring flower I’ve seen this year. It feels good. Please click on the pictures to make them bigger.