Fångad av ett löv / Captivated by a leaf

Fångad av ett löv / Captivated by a leaf

IMG_0652 (2)

Bilden får tala för sig själv.

The picture may speak for itself.

 

 

Små vårblommor / Small spring flowers

Små vårblommor / Small spring flowers

Små vackra vårblommor som blommar varje vår. Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Small beautiful spring flowers that bloom every spring. Please click on the pictures to make them bigger.